Czy małżonek jest podległy drugiemu? – niezależność małżonków

Na potrzeby tego wpisu należy przypomnieć podstawowe obowiązki małżonków. Są to: obowiązek wspólnego pożycia, wzajemnej pomocy i wierności oraz współdziałania dla dobra rodziny. Nadto przypomnieć trzeba, iż obowiązki te mają charakter bezwzględnie obowiązujący, co oznacza, że strony nie mogą sobie ich zmieć w drodze jakiegoś porozumienia. Często pojawia się jednak pytanie, czy katalog tych obowiązków ma oznaczać, że małżonek jest podporządkowany drugiemu? Gdzie są granice? Odpowiedź w tym zakresie znajdziemy w uzasadnieniu wyroku Sądu Najwyższego I CKN 1050/97:

 

„Obowiązki wynikające ze stosunków małżeńskich i rodzinnych nie powinny ograniczać życia osobistego każdego z małżonków w większym zakresie, aniżeli wymaga tego dobro rodziny”.

 

W związku z powyższym należy wyraźnie podkreślić, iż obowiązki wynikające z Kodeksu rodzinnego nie mogą ograniczać życia osobistego drugiego małżonka. Każdy dysponuje więc pewną sferą, w której zachowuje swoją autonomię. Nie zmienia to jednak faktu, że małżeństwo stanowi najściślejszy związek dwojga osób, dlatego bardzo trudno jest określić granicę tej niezależności.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *