Jak policzyć koszty utrzymania dziecka? Usprawiedliwione potrzeby uprawnionego?

Jak policzyć koszty utrzymania dziecka? Usprawiedliwione potrzeby uprawnionego?

Koszty utrzymania dziecka to jeden z dwóch podstawowych czynników decydujących o wysokości zasądzanych przez sąd alimentów. Z tego względu ich poprawne wyliczenie leży w interesie zarówno uprawnionego, jak i obowiązanego rodzica.   Zgodnie z art. 96 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego rodzice obowiązani są troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i przygotować je należycieWięcej oJak policzyć koszty utrzymania dziecka? Usprawiedliwione potrzeby uprawnionego?[…]

Wysokość alimentów na dziecko? Jak sąd zasądza alimenty?

Wysokość alimentów na dziecko? Jak sąd zasądza alimenty?

Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania /art. 133 § 1 Kodeks rodzinny i opiekuńczy/. Powyższe to podstawowy przepis dotyczący obowiązku alimentacyjnego wobec dzieci. Od czego zależy jednak zasądzana kwota alimentówWięcej oWysokość alimentów na dziecko? Jak sąd zasądza alimenty?[…]

Prawo do kontaktów z dzieckiem. Blokowanie kontaktów z dzieckiem.

Prawo do kontaktów z dzieckiem. Blokowanie kontaktów z dzieckiem.

Zgodnie z art. 9 ust. 3 Konwencji o prawach dziecka, dziecko ma prawo do utrzymywania regularnych stosunków osobistych i bezpośrednich kontaktów z obojgiem rodziców. Norma ta została powielona w art. 113 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: „Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów”. Powyższe kształtujeWięcej oPrawo do kontaktów z dzieckiem. Blokowanie kontaktów z dzieckiem.[…]

Przesłanki pozbawienia władzy rodzicielskiej.

Przesłanki pozbawienia władzy rodzicielskiej.

Zgodnie z podstawowymi normami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dziecko pozostaje aż do pełnoletności pod władzą rodzicielską, a władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom.   Powyższe przedstawia zasadniczy model władzy rodzicielskiej. W życiu jednak pojawia się szereg okoliczności, które burzą ten model. Po pierwsze jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom żyjącym w rozłączeniu, sąd opiekuńczy może zeWięcej oPrzesłanki pozbawienia władzy rodzicielskiej.[…]

CLOSE
CLOSE