Pozew o rozwód – nie znam adresu drugiego małżonka?

Pozew o rozwód – nie znam adresu drugiego małżonka?

Co do zasady ustawa wymaga od autora pozwu wskazania danych osobowych pozwanego, w tym adresu. Wymóg ten jest logiczny, albowiem sąd musi doręczyć stronie przeciwnej odpis pozwu, aby miała ona realne prawo do obrony. Bywa czasem jednak tak, że małżonkowie mimo faktycznego rozstania, nie sformalizowali rozwodu, a ich drogi rozeszły się do tego stopnia, żeWięcej oPozew o rozwód – nie znam adresu drugiego małżonka?[…]

CLOSE
CLOSE