Rozwód a separacja

Rozwód a separacja

Jak zostało już przedstawione we wcześniejszych postach, wymaganymi przesłankami do orzeczenia rozwodu jest zupełny i trwały rozkład pożycia małżonków. Zgodnie z art. 61(1) § 1 kro „jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd orzekł separację”. Prosta analiza powyższego wskazuje, iż w przypadku separacji ustawodawca nie wymaga przesłanki trwałości.Więcej oRozwód a separacja[…]

Rozwód – definicja i przesłanki

Rozwód – definicja i przesłanki

Polski ustawodawca promuje zasadę trwałości związku małżeńskiego zawierano na całe życie. Ustanie małżeństwa jeszcze za życia małżonków jest jednak możliwe właśnie poprzez rozwód. Zgodnie z art. 56 § 1 kro „jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód”. Przepis ten definiuje pozytywne przesłankiWięcej oRozwód – definicja i przesłanki[…]

Postępowanie w sprawie o podział majątku – wniosek

Postępowanie w sprawie o podział majątku – wniosek

Z podziałem majątku mamy do czynienia na przykład przy podziale majątku wspólnego małżonków lub byłych małżonków. Życzyłbym wszystkim, aby każdy podział odbywał się w sposób polubowny w drodze umowy. Niestety często zawezwanie do próby ugodowej nie przynosi skutku i konieczne jest postępowanie przed sądem.   Pismem inicjującym postępowanie sądowe jest wniosek. Wniosek kierujemy do właściwegoWięcej oPostępowanie w sprawie o podział majątku – wniosek[…]

CLOSE
CLOSE