Rozwód – definicja i przesłanki

Rozwód – definicja i przesłanki

Polski ustawodawca promuje zasadę trwałości związku małżeńskiego zawierano na całe życie. Ustanie małżeństwa jeszcze za życia małżonków jest jednak możliwe właśnie poprzez rozwód. Zgodnie z art. 56 § 1 kro „jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód”. Przepis ten definiuje pozytywne przesłankiWięcej oRozwód – definicja i przesłanki[…]

Postępowanie w sprawie o podział majątku – wniosek

Postępowanie w sprawie o podział majątku – wniosek

Z podziałem majątku mamy do czynienia na przykład przy podziale majątku wspólnego małżonków lub byłych małżonków. Życzyłbym wszystkim, aby każdy podział odbywał się w sposób polubowny w drodze umowy. Niestety często zawezwanie do próby ugodowej nie przynosi skutku i konieczne jest postępowanie przed sądem.   Pismem inicjującym postępowanie sądowe jest wniosek. Wniosek kierujemy do właściwegoWięcej oPostępowanie w sprawie o podział majątku – wniosek[…]

CLOSE
CLOSE