Przesłanki pozbawienia władzy rodzicielskiej.

Przesłanki pozbawienia władzy rodzicielskiej.

Zgodnie z podstawowymi normami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dziecko pozostaje aż do pełnoletności pod władzą rodzicielską, a władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom.   Powyższe przedstawia zasadniczy model władzy rodzicielskiej. W życiu jednak pojawia się szereg okoliczności, które burzą ten model. Po pierwsze jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom żyjącym w rozłączeniu, sąd opiekuńczy może zeWięcej oPrzesłanki pozbawienia władzy rodzicielskiej.[…]

Rozwód a dobro wspólnego małoletniego dziecka

Rozwód a dobro wspólnego małoletniego dziecka

Jedną z przesłanek negatywnych do wydania wyroku rozwodowego jest narażenie dobra wspólnego małoletniego dziecka. Innymi słowy, nawet gdy między małżonkami doszło do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia, rozwód jest niedopuszczalny, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków /art. 56 § 2 kro/. Istotne jest to, że przesłanka ta ma charakter bezwzględnie obowiązujący.Więcej oRozwód a dobro wspólnego małoletniego dziecka[…]

CLOSE
CLOSE