Prawo do kontaktów z dzieckiem. Blokowanie kontaktów z dzieckiem.

Prawo do kontaktów z dzieckiem. Blokowanie kontaktów z dzieckiem.

Zgodnie z art. 9 ust. 3 Konwencji o prawach dziecka, dziecko ma prawo do utrzymywania regularnych stosunków osobistych i bezpośrednich kontaktów z obojgiem rodziców. Norma ta została powielona w art. 113 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: „Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów”. Powyższe kształtujeWięcej oPrawo do kontaktów z dzieckiem. Blokowanie kontaktów z dzieckiem.[…]

CLOSE
CLOSE