Majątek osobisty a majątek wspólny małżonków

Majątek osobisty a majątek wspólny małżonków

W pierwszej kolejności podkreślić trzeba, że wpis ten opisuje typowy ustrój majątkowy małżonków, czyli sytuację kiedy małżonkowie przez umowę nie rozszerzyli, nie ograniczyli lub nie wyłączyli wspólności ustawowej. Zgodnie z treścią art. 31 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmiotyWięcej oMajątek osobisty a majątek wspólny małżonków[…]

CLOSE
CLOSE