Czy małżonek jest podległy drugiemu? – niezależność małżonków

Czy małżonek jest podległy drugiemu? – niezależność małżonków

Na potrzeby tego wpisu należy przypomnieć podstawowe obowiązki małżonków. Są to: obowiązek wspólnego pożycia, wzajemnej pomocy i wierności oraz współdziałania dla dobra rodziny. Nadto przypomnieć trzeba, iż obowiązki te mają charakter bezwzględnie obowiązujący, co oznacza, że strony nie mogą sobie ich zmieć w drodze jakiegoś porozumienia. Często pojawia się jednak pytanie, czy katalog tych obowiązkówWięcej oCzy małżonek jest podległy drugiemu? – niezależność małżonków[…]

CLOSE
CLOSE