Pozew o rozwód – nie znam adresu drugiego małżonka?

Pozew o rozwód – nie znam adresu drugiego małżonka?

Co do zasady ustawa wymaga od autora pozwu wskazania danych osobowych pozwanego, w tym adresu. Wymóg ten jest logiczny, albowiem sąd musi doręczyć stronie przeciwnej odpis pozwu, aby miała ona realne prawo do obrony. Bywa czasem jednak tak, że małżonkowie mimo faktycznego rozstania, nie sformalizowali rozwodu, a ich drogi rozeszły się do tego stopnia, żeWięcej oPozew o rozwód – nie znam adresu drugiego małżonka?[…]

Pozew o rozwód – wzór

Pozew o rozwód – wzór

Pozew o rozwód jest pismem inicjującym postępowanie. Dla jakości całego postępowania istotne jest, aby pismo to było dobrze przygotowane. Ważne jest poprawne ustalenie właściwości sądu, dobre sformułowanie żądania, wymienienie wszystkich wniosków, w tym wniosków dowodowych. Oczywiście pismo to powinno posiadać logiczne i spójne uzasadnienie. Poniżej przedstawiam podstawowy szablon pozwu o rozwód bez orzekania winy małżonków.Więcej oPozew o rozwód – wzór[…]

Pozew o rozwód – właściwość sądu, opłata i koszty postępowania

Pozew o rozwód – właściwość sądu, opłata i koszty postępowania

Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód. Żądanie o rozwód kierujemy do sądu w formie pozwu. Na wstępie należy wskazać, iż powództwo wzajemne o rozwód jest niedopuszczalne, sprawę więc kieruje zawsze jeden z małżonków. Przygotowanie pozwuWięcej oPozew o rozwód – właściwość sądu, opłata i koszty postępowania[…]

CLOSE
CLOSE