Unieważnienia małżeństwa – skutki prawne

Unieważnienia małżeństwa – skutki prawne

Pisząc o instytucji unieważnienia małżeństwa, zacząć należy od pojęcia samego małżeństwa. Kodeks rodzinny przedstawia szereg przesłanek, które muszą być spełnione, aby doszło do zawarcia aktu małżeństwa. Podstawowy przepis art. 1 § 1 kro stanowi, iż „małżeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta jednocześnie obecni złożą przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenia, że wstępują ze sobąWięcej oUnieważnienia małżeństwa – skutki prawne[…]

CLOSE
CLOSE