Przesłanki pozbawienia władzy rodzicielskiej.

Przesłanki pozbawienia władzy rodzicielskiej.

Zgodnie z podstawowymi normami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dziecko pozostaje aż do pełnoletności pod władzą rodzicielską, a władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom.   Powyższe przedstawia zasadniczy model władzy rodzicielskiej. W życiu jednak pojawia się szereg okoliczności, które burzą ten model. Po pierwsze jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom żyjącym w rozłączeniu, sąd opiekuńczy może zeWięcej oPrzesłanki pozbawienia władzy rodzicielskiej.[…]

CLOSE
CLOSE