Wniosek o podział majątku – wzór

Wniosek o podział majątku – wzór

Wniosek do sądu jest pismem inicjującym postępowanie i w gruncie rzeczy jest najważniejszym pismem procesowym. Poniżej przedstawiam podstawowy szablon wniosku o podział majątku byłych małżonków.     Miasto, dnia   Sąd Rejonowy w I Wydział Cywilny adres   Wnioskodawca: dane osobowe, w tym pesel, adres Uczestnik: dane osobowe, adres   Wartość przedmiotu sprawy: wartość majątku,Więcej oWniosek o podział majątku – wzór[…]

Postępowanie w sprawie o podział majątku – wniosek

Postępowanie w sprawie o podział majątku – wniosek

Z podziałem majątku mamy do czynienia na przykład przy podziale majątku wspólnego małżonków lub byłych małżonków. Życzyłbym wszystkim, aby każdy podział odbywał się w sposób polubowny w drodze umowy. Niestety często zawezwanie do próby ugodowej nie przynosi skutku i konieczne jest postępowanie przed sądem.   Pismem inicjującym postępowanie sądowe jest wniosek. Wniosek kierujemy do właściwegoWięcej oPostępowanie w sprawie o podział majątku – wniosek[…]

CLOSE
CLOSE