Czy wynagrodzenie za pracę wchodzi do majątku wspólnego małżonków?

Czy wynagrodzenie za pracę wchodzi do majątku wspólnego małżonków?

Na to pytanie należy odpowiedzieć twierdząco. Tak jak zostało wspomniane w poprzednim wpisie po zawarciu małżeństwa do majątku wspólnego wchodzi zasadniczo każdy dochód, za wyjątkiem tego co zostało ustawowo zakwalifikowane do majątku osobistego. Wynagrodzenie za pracę jest typowym przykładem majątku, który trafia do majątku wspólnego małżonków. Pamiętać należy, iż przepis stanowi o wynagrodzeniu za pracę,Więcej oCzy wynagrodzenie za pracę wchodzi do majątku wspólnego małżonków?[…]

CLOSE
CLOSE