Rozwód – czy może zakończyć się wyrokiem zaocznym?

Rozwód – czy może zakończyć się wyrokiem zaocznym?

W istocie sprawa rozwodowa charakteryzuje się pewnymi odrębnościami w stosunku do procesu opartego na zasadach ogólnych. Jednym z wyjątków jest to, iż w każdej sprawie o rozwód sąd zarządza przeprowadzenie dowodu z przesłuchania stron /art. 432 kpc/. Ustawodawca uznał, że sąd orzekając rozwód musi mieć pełen obraz stanu faktycznego, wynikający z zeznań dwóch małżonków. MożeWięcej oRozwód – czy może zakończyć się wyrokiem zaocznym?[…]

Alimenty po rozwodzie – Czy warto domagać się rozwodu z orzeczeniem winy jednego małżonka?

Alimenty po rozwodzie – Czy warto domagać się rozwodu z orzeczeniem winy jednego małżonka?

Rozwiązanie małżeństwa przez rozwód z orzeczeniem wyłącznej winy jednego małżonka jest dużo bardziej złożonym postępowaniem, niż w przypadku żądania rozwodu bez orzekania o winie. Wymaga ono wnikliwego postępowania dowodowego, co znacząco wydłuża sprawę. Czy mimo to warto domagać się takiego rozstrzygnięcia przed sądem? Często zdradzony małżonek domaga się takiego rozstrzygnięcia tylko dla samej zasady. WWięcej oAlimenty po rozwodzie – Czy warto domagać się rozwodu z orzeczeniem winy jednego małżonka?[…]

Wyrok – rozwód bez orzekania o winie, z winy jednego małżonka, z winy obu małżonków

Wyrok – rozwód bez orzekania o winie, z winy jednego małżonka, z winy obu małżonków

Zgodnie z art. 57 kro orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia, jednakże na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. Podsumowując w sprawie rozwodowej sąd może wydać następujące rozstrzygnięcia co do istoty: rozwód bez orzekania o winie, rozwód z winy obu małżonków, rozwód z wyłącznej winyWięcej oWyrok – rozwód bez orzekania o winie, z winy jednego małżonka, z winy obu małżonków[…]

CLOSE
CLOSE