Pozew o rozwód – wzór

Pozew o rozwód – wzór

Pozew o rozwód jest pismem inicjującym postępowanie. Dla jakości całego postępowania istotne jest, aby pismo to było dobrze przygotowane. Ważne jest poprawne ustalenie właściwości sądu, dobre sformułowanie żądania, wymienienie wszystkich wniosków, w tym wniosków dowodowych. Oczywiście pismo to powinno posiadać logiczne i spójne uzasadnienie. Poniżej przedstawiam podstawowy szablon pozwu o rozwód bez orzekania winy małżonków.Więcej oPozew o rozwód – wzór[…]

Wniosek o podział majątku – wzór

Wniosek o podział majątku – wzór

Wniosek do sądu jest pismem inicjującym postępowanie i w gruncie rzeczy jest najważniejszym pismem procesowym. Poniżej przedstawiam podstawowy szablon wniosku o podział majątku byłych małżonków.     Miasto, dnia   Sąd Rejonowy w I Wydział Cywilny adres   Wnioskodawca: dane osobowe, w tym pesel, adres Uczestnik: dane osobowe, adres   Wartość przedmiotu sprawy: wartość majątku,Więcej oWniosek o podział majątku – wzór[…]

CLOSE
CLOSE